Huiskamer

In de wijk groeien de contacten met jongeren. We verlangen naar een plek waar de jongeren uit de wijk thuis kunnen zijn. Een plek om binnen te lopen. Huiswerk maken. Ontmoeten. Een tweede thuis. Met dit verlangen in ons hart hebben we de mogelijkheid gekregen een huiskamer te huren. De huiskamer is in hetzelfde gebouw als de kantoren van Youth for Christ, Zwolle. Naast een plek om te ontmoeten kan de huiskamer ook een vast honk worden voor de GirlzOnly. Een ruimte die ons de mogelijkheid geeft om jongeren verder op te bouwen.