Achtergrond

Sinds 2009 is Youth for Christ actief in de wijk Dieze in Zwolle. In het afgelopen jaar is er veel groei te zien. Er komen letterlijk meer jongeren over de vloer. Het kantoor wordt behalve voor werken ook voor een stuk ontmoeting gebruikt. Het zou mooi zijn als er een ruimte voor de jongeren zou zijn in het gebouw. Daar hebben we jullie steun bij nodig!