Parkdienst 23 juli Sonrise Aa-landen

Liederen 23 juli 2023

Eén doel (771)

Wij zijn gekomen
voor een ontmoeting met U
en wij verlangen
met heel ons hart naar meer van U.

Wat geweldig dat U hier bent,
Heer, ons loflied is uw troon.
Heel ons wezen is alleen op U gericht.
Voor de troon van uw genade
mogen wij als kinderen zijn,
daarom vieren wij het leven in uw licht!

Heer, wij zingen en aanbidden
om uw goedheid en uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel:

dat bent U!

(2x vanaf begin)

Heer, wij zingen en aanbidden
om uw goedheid en uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel:

dat bent U!

(Wohohohoh)

Heer, wij zingen en aanbidden
om uw goedheid en uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel:

dat bent U!

Wij komen hier voor één doel:

dat bent U!

 

God maakt vrij (720)

In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest
voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen
en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade,
U roepen wij aan.
(2x)

Hoor ons loflied Heer,
onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer,
Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog
op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.

 

In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest
voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen
en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade,
U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer,
onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer,
Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog
op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij

Hoor ons loflied Heer,
onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer,
Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog
op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het,
ja de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij

God maakt vrij (3x) 

God maakt vrij!

 

Het leven in mij (801)

Mijn hart gelooft,
mijn mond belijdt
dat Jezus leeft,
en leeft in mij.
Ik houd mij vast aan Hem
met alles wat ik ben,
mijn hoop is in zijn naam alleen.
(2x) 

Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven,
het vuur in mij.
Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven in mij.

Mijn hart gelooft,
mijn mond belijdt:
waar ik ook ben,
daar is Hij bij.
God toont zijn koninkrijk.
Ik draag zijn heerlijkheid
door zijn aanwezigheid in mij.

Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven,
het vuur in mij.
Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven in mij.

God is achter en voor mij,
omgeeft mij altijd.
Hij is boven en onder,
zelfs binnenin mij.
(2x)

Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven.

Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven,
het vuur in mij.
Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven.
(2x) 

…in mij.

 

Hier is mijn hart, Heer (802)

Hier is mijn hart, Heer.
Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.
(2x)

Ik ben van U. Ik ben aanvaard.
Ik ben geliefd en puur gemaakt.
Ik leef opnieuw. Ik adem in.
Ik vind herstel, een nieuw begin.

Hier is mijn hart, Heer.
Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.

Ik ben van U. Ik ben aanvaard.
Ik ben geliefd en puur gemaakt.
Ik leef opnieuw. Ik adem in.
Ik vind herstel, een nieuw begin.

U bent sterk. U behoudt.
U vergeeft. U bent trouw.
U bent licht. Schijn in mij.
U die leeft, leef in mij.

Hier is mijn leven.
Hier is mijn leven.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.
(2x)

(Tussenspel)

U bent meer dan genoeg.
U bent hier. U bent goed.
U bent hoop. U die redt,
U bent al wat ik heb.

Hier is mijn hart, Heer.
Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.

Hier is mijn leven.
Hier is mijn leven.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.

Spreek uw waarheid
binnen in mij.

 

Waardig is Uw naam (828)

Lam van God,
U die alle zonden van de wereld droeg.
U die ons met God de Vader heeft verzoend.
U bent waardig.
Lam van God,
Met Uw lichaam is de hoogste prijs betaald.
Met Uw leven is de weg naar God gebaand.
U bent waardig.

Waardig is Uw naam.
Waardig is Uw naam.
Hemel en aarde zingen
Halleluja!

Waardig is Uw naam.

Waardig is Uw naam.
Jezus, U zij de glorie.

Lam van God,
Dat als het volmaakte offer werd geslacht.
Dat de wil van God de Vader heeft volbracht.
U bent waardig.
Lam van God,
Op de derde dag herrees U uit de dood.
Nu bent U met eer en heerlijkheid gekroond.
U bent waardig!

Waardig is Uw naam.
Waardig is Uw naam.
Hemel en aarde zingen
Halleluja!

Waardig is Uw naam.

Waardig is Uw naam.
Jezus, U zij de glorie.

Met miljoenen om de troon
heffen wij dit loflied aan.
Glorie aan het Lam,
Glorie aan het Lam.
Boven elke macht verhoogd.
Heer, U draagt de hoogste naam.
Jezus Zoon van God.
Jezus Zoon van God.
(2x)

 (Tussenspel)

Waardig is Uw naam.
Waardig is Uw naam.
Hemel en aarde zingen
Halleluja!

Waardig is Uw naam.

Waardig is Uw naam.
Jezus, U zij de glorie.
(2x)

 

Adonai (669)

Heer van de eeuwigheid,
Laat ons uw glorie zien.
Heer over hemel en aard,
God van Israël.

Kom in uw wijsheid en macht,
Vol van uw glorie en kracht.
Hoor naar de roep van ons hart,
Toon uw heerlijkheid.

En ieder zal U zien
Die komt in majesteit.

Adonai, Adonai,
Dan buigt elke knie
Voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai,
Dan juicht elke tong:
U alleen bent Heer!
Adonai

Zie Jeruzalem wacht,
Heft haar lofzang omhoog,
Alle poorten zien uit
Naar de dag dat U komt.

En hoor hoe Sion zingt,

Gezegend Hij die komt!

Adonai, Adonai,
Dan buigt elke knie
Voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai,
Dan juicht elke tong:
U alleen bent Heer!
Adonai

U bent Heer over al wat leeft,
U bent Heer over al wat leeft!

U bent Heer over al wat leeft,
U bent Heer over al wat leeft.
(2x)

 En hoor hoe Sion zingt,

Gezegend Hij die komt!

Adonai, Adonai,
Dan buigt elke knie
Voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai,
Dan juicht elke tong:
U alleen bent Heer!
(2x)

Adonai (4x)

 

De enige die redt (773)

Uit liefde gaf
God zijn eigen Zoon,
die zijn leven gaf
voor de wereld.

Hij droeg de last,
onze schuld en straf.
Aan het kruis riep Hij:
Alles is volbracht!

Jezus won!
Hij versloeg het duister.

Nu Hij leeft,
is de dood verslagen.

Want Hij baande een weg
waardoor wij zijn gered.
Hij’s de enige die redt.

Daarom juichen wij luid
en wij zingen het uit:
Prijs de Heer! Prijs de Heer!
Jezus, die de wereld redt. 

(Tussenspel)

Maak het nieuws bekend,
want Hij komt terug
om de heerschappij op te eisen.
Oh gemeente zing,
want je redder is
nu gekroond met eer
en met majesteit.

Hij is Heer,
heerser van de hemel!

En zijn naam
is Jezus, de Messias.

Want Hij baande een weg
waardoor wij zijn gered.
Hij’s de enige die redt.

Daarom juichen wij luid
en wij zingen het uit:
Prijs de Heer! Prijs de Heer!
Jezus, die de wereld redt. 

(Tussenspel)

Jezus won!
Hij versloeg het duister.
Nu Hij leeft,
is de dood verslagen.

Hij is Heer,
heerser van de hemel!
En zijn naam
is Jezus, de Messias.

Want Hij baande een weg
waardoor wij zijn gered.
Hij’s de enige die redt.

Daarom juichen wij luid
en wij zingen het uit:
Prijs de Heer! Prijs de Heer!
Jezus, die de wereld redt.
(2x)

Wilt u Youth for Christ in de Aa-landen meehelpen met dit mooie werk?

Steun Youth for Christ in de Aa-landen

Sonrise Aa-landen

en andere Zwolse sportweken

Bekijk de flyer hiernaast en voel je welkom komende week! We hebben ook nog mensen nodig die willen helpen, slide daarvoor naar de volgende slide. Meer weten over andere sportweken? Klik dan hieronder.

Overzicht alle Zwolse sportweken

Wat is Sonrise Aa-landen?

Samenwerking van Youth for Christ, Opstandingskerk en Sionskerk

Bekijk hier de achterkant van de flyer. Komende week kunnen we zeker nog hulp gebruiken. Benieuwd waarbij je kunt helpen? Klik dan hier:

Ik help komende week graag mee!