Waarom UIT?

Met de naam van het vormingsjaar willen we benadrukken dat je geroepen bent om uit te stappen in geloof, om volop te leven met God en anderen en niet alleen in je comfort zone te blijven. EropUIT gaan hoeft niet ver weg: van betekenis zijn in jouw eigen leefomgeving heeft ontzettend veel kracht! 

 

De letters van UIT staan voor Uniek, Inspirerend en Toekomstgericht. Uniek, omdat dit een praktisch tussenjaar in je eigen omgeving is, waarbij we kijken naar wat bij jou past. Inspirerend, want je ontmoet veel verschillende mensen en gaat op zoek naar jouw identiteit en uitdagingen. En Toekomstgericht: je ontdekt hoe jij van betekenis kunt zijn en hoe je verder wilt gaan met je leven.

 

 

Groeien bij UIT

Bij UIT is er ruimte om je te ontwikkelen, om je te laten vormen. De basis van een groeiproces vinden we terug in discipelschap. Als volgeling van Jezus mag je steeds meer op Hem gaan lijken, dichter naar Hem toegroeien. Hieronder kun je lezen hoe Jezus hierover vertelt in de Bijbel en hoe we dit willen toepassen in het UIT-jaar.

 

 

Relatie met Jezus

Jezus vertelt in Johannes 15 over Zichzelf als de ‘ware wijnstok’. Zijn leerlingen noemt Hij de ‘ranken’. Misschien heb je niet gelijk een beeld bij zo’n wijnstok, maar in Israël was het een bekend beeld. Het was iets uit het dagelijks leven. Jezus noemt Zich de ware wijnstok, met het idee dat er ook een valse wijnstok is. In de tijd dat Jezus op aarde rondliep, dachten Israëlieten dat zij het wel goed voor elkaar hadden omdat ze bij het volk van God hoorden. Zij zagen Israël als de wijnstok die God had geplant en dat ze daarom alles wel goed deden, God tevreden stelden.

Maar Jezus zegt: ‘Ík ben de ware wijnstok.’ In Hem kunnen de ranken vrucht dragen. Uit andere dingen zullen we nooit echt genoeg krijgen van wat we nodig hebben om te groeien, om echt te leven. Alleen vanuit Jezus’ kracht en onze verbinding met Hem kunnen we echt groeien, bloeien en vrucht dragen!

 

Daarom draait het bij UIT veel om je relatie met Jezus, om de verdieping daarvan. Want vanuit die verbinding kun je steeds meer groeien en bloeien!

 

Jezus navolgen

Maar hoe ziet dat vrucht dragen er dan uit? In Joh. 15:8 zegt Jezus het volgende: ‘De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.’ Als je vrucht draagt, wordt dus iets zichtbaar van Gods grootheid. Je weerspiegelt iets van God in wie jij bent en wat jij doet. Praktisch gebeurt dat door in Jezus’ liefde te blijven: ‘je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf’ (Joh. 15:10). Het draait dus om liefde en daarmee doen wat Jezus ons heeft opgedragen. Van daaruit kun je Gods grootheid laten zien.

 

In het vormingsjaar is er daarom ook veel aandacht voor de vraag: hoe volg ik Jezus na? Zo krijg je praktische tools en meer duidelijkheid over wat Jezus van je vraagt en krijg je de kans om dat in de praktijk te brengen!

 

Waar kun je dat dan in de praktijk brengen?

Bij UIT krijg je de kans om aan de slag te gaan in je kerk en in je stad. Dit omdat Jezus ook oog had voor Zijn groep leerlingen en tegelijk voor de wereld om Hem heen, voor de grote menigte. Hij was bezig en sprak mensen overal in het land, maar verloor daarbij nooit Zijn discipelen uit het oog. Hij was naar binnen én naar buiten gericht.

 

Relatie met je kerk

Zo zegt Hij in Joh. 15:12 tegen Zijn leerlingen: ‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.’ Als je Jezus wilt navolgen, is het goed om dat in een groep te doen en daarin elkaar lief te hebben. Groeien kun je niet in je eentje!

 

Daarom vorm je met andere UITers een groep en mag je met elkaar optrekken en ontdekken, elkaar liefhebben. Ook ga je aan de slag in je kerk. Misschien heb je niet zo veel met je kerk, of juist wel. In dit jaar word je uitgedaagd om je handen uit de mouwen te steken in je kerk. Zo krijg je een nieuwe band met je kerk en medechristenen en kun je oefenen in het liefhebben van elkaar. Want daarin wordt iets zichtbaar van de grootheid van jouw God!

 

Relatie met je stad

Daarnaast vertelt Jezus over de wereld waar je in staat. Een wereld die Jezus niet kent en daarom jou ook wel raar aan kan kijken, omdat je een volgeling van Jezus bent. In Joh. 15:19 staat: ‘Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen.’ We staan dus in de wereld, maar tegelijkertijd in verbinding met Jezus, we zijn van Hem. We staan in een wereld die die liefde zo hard nodig heeft. Daarom ben jij ook geroepen om Jezus te volgen in deze wereld. Je bent weggeroepen om liefde uit te delen aan anderen, Jezus uit te delen aan anderen.

 

Bij UIT focussen we dus ook op jouw plek in deze wereld, hoe jij hier een verschil kunt maken. Dat mag je ook in de praktijk gaan brengen, door actief te zijn in je stad!