Ons jongerenwerk: ook na 17:00 uur!

Juist nu willen wij het licht brengen in donkere tijden. En warmte bieden op koude momenten. Komende weken zullen wij dan ook jongeren blijven opzoeken: Goed doordacht en gesteund door wijkagenten, de Gemeente Zwolle en jongerenwerkers van Travers. We zijn erg blij dat Sociaal Werk Nederland, via het ministerie van VWS, tot de handreiking is gekomen om (kwetsbare) jongeren te kunnen blijven ontmoeten.

Als Youth for Christ Zwolle geloven wij in veilige relaties. We hebben goed overleg gevoerd over de huidige aangescherpte maatregelen. We willen besmettingen terugdringen, maar ook jongeren blijven ontmoeten. Zeker nu veel sportactiviteiten niet doorgaan en jongeren sociaal zich isoleren of anderen juist opzoeken op straat. Hier willen wij aanwezig zijn. Gelukkig waren wij niet de enigen die hiervoor willen gaan en is er in een landelijk initiatief van Sociaal Werk Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gekomen tot een handreiking, met daarin onder anderen:

“De verplichte sluitingstijd van 17.00 uur geldt niet voor (…), wijkcentra en jongerencentra vanwege de cruciale (sociale) functie die deze voorzieningen vervullen in de wijk. Bovenstaand betekent dat beheerders en sociaal werkers (in goed overleg met gemeenten) in hun planning af en toe een afweging moeten maken. Activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren in het verminderen of het opsporen van sociaal isolement dienen daarbij – zoveel als mogelijk – gecontinueerd te worden.”

Ziet u ons dus op straat staan deze weken, dan is dit waarom: Wij zoeken jongeren op, helpen hen groeien en bieden hen hoop. We willen jongeren zien en tegelijkertijd op een verstandige wijze omgaan met de voorkoming van verspreiding. Binnen de activiteiten besteden we hier de nodige aandacht aan.

Heeft u nou toch nog vragen hierover, neem dan contact met ons op!
Dat kan via Ronald Welmers, 06-21452435 of ronald.welmers@yfc.nl.

Meer lezen over de huidige regels in het jongerenwerk, zie:
https://www.nji.nl/coronavirus/professionals-het-jongerenwerk

of lees de handleiding via:
https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/11146-nieuwe-handreiking-sociaal-werk-mag-ook-na-17-00-uur-open-blijven