Zeven plekken van hoop

In Dieze gebeurt iets heel goeds

Youth for Christ Zwolle was een tijdlang vooral gefocust op Diezerpoort, een wijk in Zwolle waar veel nood was en zichtbaar behoefte was aan jongerenwerkers. Door de jaren heen werd ‘Dieze’ een inspirerende plek, waar vanuit ook het jongerenwerk in Aa-landen en Westenholte is ontstaan. Na jaren continue groei in de wijk Dieze, slaat Youth for Christ Zwolle haar vleugels uit naar nog eens vier andere Zwolse stadsdelen. Zeven plekken van hoop; dat is de droom van Ronald Welmers, al sinds het begin betrokken bij het jongerenwerk in Diezerpoort. “Onze aanpak is er één van trouw en echte relaties. Zo zijn we er voor iedereen, in navolging van Jezus. En dat werkt”.

Met zijn wollen mutsje, spijkerbroek en sneakers, is Welmers het prototype van de jongerenwerker. En tegelijk ook niet, want hij is inmiddels de veertig gepasseerd en sinds 2009 aanwezig in Dieze. Dergelijke lange termijnen zijn niet uniek, maar wel zeldzaam onder jongerenwerkers.

En juist op die lange termijn wordt de impact zichtbaar. Als jongeren in weer en wind, ondanks ruzie en gescheld, naar je activiteiten blijven komen, betekent dat iets” zegt Welmers. “Je kunt ons werk bijna niet in cijfers vatten. Dat maakt het ook vaak zo lastig het lang vol te houden. Maar na vijftien jaar continue groei, durf ik inmiddels wel te zeggen dat we hier iets goeds te pakken hebben.

Bijna 400 jongeren per jaar

Van contacten met enkele tientallen jongeren per jaar, groeide het werk in Dieze uit naar contact met bijna vierhonderd jongeren in drie verschillende wijken. Van vier vrijwilligers groeide het naar wel honderd vrijwilligers en tien betaalde werkers, onder wie Ronald zelf. Bijna alle jongeren die we ontmoeten, zijn tussen de 10 en 23 jaar. Met sommige van hen zijn diepe relaties ontstaan, anderen zijn korter in beeld. Wel zien we vaak hoe hun levens ontwikkelen: straatschoffies die het goede pad kozen of emotioneel verwaarloosde meiden uit gebroken gezinnen, die nu met zelfvertrouwen in de wereld staan en studeren.

In die jaren wist hij ook, met Youth for Christ Zwolle als een van de drijvende krachten, het RuusbroeCentrum uit te bouwen tot een semi-permanent verzamelgebouw van tal van vrijwilligersorganisaties en goede doelen in de wijk Dieze. Dit gebouw heeft z’n beste tijd gehad, waardoor er nu voor iedere wijk een Huiskamer wordt gezocht. In Westenholte is er inmiddels een toffe jongerenkelder, voor Dieze en Aa-landen zijn we nog aan het zoeken. We vinden het belangrijk dat jongeren bij ons langs kunnen komen en ons ervaren als een thuis.

Pleintjes en veldjes

In de eigen Huiskamer wordt haast permanent koffie gezet. Het is ochtend en op enkele vrijwillige medewerkers na is het nog rustig. Het staat in schril contrast tot bijvoorbeeld de woensdagavond, wanneer het er wemelt van de tieners. In Aa-landen is er dan ’s middags al panna voor kinderen geweest; ’s avonds staat het team op straat voor voetbal met oudere jongeren. Het initiatief om in Aa-landen jongerenwerk op te zetten, komt van Willem. “Onze betaalde werkers kiezen gepassioneerd voor dit vak. Het is voor de meesten meer een leefstijl dan een baan”, lacht Welmers.

Dat geldt ook voor Ronald zelf. Enthousiast, gepassioneerd en onervaren trok hij er jaren geleden met een klein team en een pannakooi op uit. Met zijn open houding en verbindende karakter, bood hij iets nieuws. Niet de jongen van de straat tussen de jongens van de straat, maar een zachtaardige, onbevangen luisteraar, die er gewoon voor de jongeren was. “Voetballen kan ik een beetje. Ik zag vooral de nood, de gebrokenheid en hopeloosheid. Maar ook de kostbaarheid van schepselen, van hun mogelijkheden en kansen. Ik probeer met Gods ogen naar de stad te kijken.” Zijn vrouw Marjanne moedigde hem aan om deze stap te zetten en tot zijn doel te komen.

Gemeenschap ontstaan

Hij bleek niet de enige met deze passie. Zo kwam er steun van vrienden, bekenden, kerken en organisaties. Naast incidentele steun van de gemeente en fondsen, zijn het vooral honderden particulieren en een aantal bedrijven die het werk van de stichting mogelijk maken. “Met een vast team van vrijwillige en betaalde werkers, investeren we intensief in andere jongeren om vrijwilligers te worden. Het is een gemeenschap geworden en dat smaakt naar meer.”

De droom: zeven keer zeven

De betaalde werkers vormen inmiddels dragers van een nieuwe droom: ‘zeven keer zeven’. Zeven Zwolse stadsdelen waar op basis van zeven waarden door en voor jongeren een inspirerende gemeenschap wordt gevormd. Op straat en waar dan ook biedt Youth for Christ Zwolle een basis van trouw, geduld, echte relaties, voor iedereen, het leven vierend, continu veranderend en in afhankelijkheid. In Diezerpoort, de Aa-landen en  Westenholte is dit al, ieder op de eigen manier. Het doel is niet om één concept in nog vier wijken te plakken. “Elk stadsdeel is anders en vraagt een eigen aanpak. Maar we willen wel vanuit dezelfde waarden te werken, omdat we zien wat dat doet.”

Hij loopt er al een tijdje meer rond en wil zijn droom nu met zo veel mogelijk mensen delen. “Ik vind het spannend. Want ik weet hoe afhankelijk ik ben en wij zijn, van alles en iedereen om het mogelijk te maken. Tegelijk voel ik dat het klopt en dat geeft heel veel energie. Dat merk ik ook nu ik er met anderen over praat. We houden allemaal van jongeren en vinden hen waardevol. Ze hebben werkelijke betrokkenheid nodig en daarom willen wij in woord en daad Gods liefde met hen delen.”

Zij wordt wij

De een doet dat door met ze te voetballen, de ander door gewoon met ze op trekken. Meiden krijgen in Dieze speciale aandacht van andere volwassen meiden met de GirlzOnly groep. Er wordt door jongeren gekookt in de keuken van de oude instelling en talloze potjes pannavoetbal zorgen voor verbinding op straat. “We zien dat jongeren niet alleen toeschouwer blijven, maar juist ook deelgenoot worden. Termen als ‘wij’ en ‘zij’ vallen weg tussen ‘doelgroep’ en ‘vrijwilligers’. Het gaat over wíj. Wij willen jongeren zien opbloeien.”

Na een proefperiode is sinds 2015 ook het UIT-Vormingsjaar gestart, een tussenjaar voor jongvolwassenen. Deze jongeren zijn vaak nog niet zeker zijn over de volgende stap in hun leven. Het UIT-jaar biedt daarom training aan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. Dit laatste uit zich in twee stages; één in een kerkelijke gemeente, en één bij een stichting.

Geen Afrika maar Zwolle

“We willen een inspiratieplek zijn. Een voorbeeld waar andere missionaire initiatieven, kerken, organisaties en individuele mensen geïnspireerd raken. Een stabiele community voor missionair jongerenwerk. Veel jongeren met een kerkelijke achtergrond willen daarmee aan de slag. Maar als je dat niet ergens in Afrika wilt doen, was er weinig alternatief. Met het UIT-jaar bieden we ze een manier om daar invulling aan te geven in Zwolle en tegelijk iets over zichzelf te leren.”

Ook stagiairs zetten zich graag een jaarlang in bij Youth for Christ Zwolle. De combinatie van professioneel jongerenwerk én gemeenschap zijn, is voor hen vaak heel waardevol.” Stagiairs komen van diverse opleidingen. Hen wordt gevraagd de missie en visie te onderschrijven. Dat kan ook voor niet-christenen of zoekenden. Youth for Christ Zwolle staat er om bekend het geloof niet onder stoelen of banken te steken, maar het ook niet te willen opdringen.

Liefde voorleven

“Je missionaire doel mag het echte zien van de jongeren niet in de weg staan. Het is niet alleen evangeliseren met woorden; juist door met jongeren in het dagelijks leven op te trekken, kunnen we Jezus delen. We willen Jezus’ liefde voorleven en de liefde van God in onze trouw en geduld tonen. Natuurlijk is het dan wel mooi als mensen nieuwsgierig worden door ons gebed en door gesprekken. Het is het mooiste wat we iemand wensen.”

Voor de grote droom ‘zeven keer zeven’ is veel nodig. Om te beginnen jongeren die vanuit een gedeelde passie praktisch iets willen doen. “Personen van vrede, noem ik ze ook wel. Ik zie ze al om me heen. Ze worden in hun hoofd en hart voorbereid, soms zonder het te weten. In deze personen willen we veel investeren. We leren ze niet alleen hoe je op straat langdurige relaties met jongeren aangaat en wat trouw zijn echt inhoudt. Maar ook hoe ze een financiële middelen en morele steun om zich heen verzamelen. Het wordt geen luxeleventje, maar financiële stress is geen optie. Het is een van de grootste belemmering voor groei.”

Kerken, organisaties en relaties

Welmers droomt van zeven kerken die een van de zeven stadsdelen willen adopteren. En elk jaar de start in een nieuwe wijk. Maar ook zeven partijen, van politiek tot organisatie en bedrijf die zich willen verbinden. “Ik heb in de afgelopen jaren gezien dat ons werk breed gesteund wordt en ik ben ervan overtuigd dat we nog meer steun krijgen als we onze vleugels uitslaan. Zodat nog meer jongeren Jezus leren kennen, door iets van trouw, geduld en echte relaties te ervaren.”

Steun Zeven plekken van Hoop