Over ons

Over ons

Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ Zwolle jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. We geloven dat elke jongere in Zwolle de kans verdient om Jezus te leren kennen en voor Hem te kiezen.

Het team van Youth for Christ Zwolle bestaat uit 5 betaalde krachten en ruim 75 vrijwilligers. Wij geloven dat als we dichterbij jongeren willen komen, vrijwilligers dichterbij God en elkaar moeten komen. Daarom worden vrijwilligers intensief gecoacht om hen toe te rusten voor missionair jongerenwerk. Iedere vrijwilliger krijg de mogelijkheid om zijn talent in te zetten voor jongeren; de een voetbalt, de ander schrijft nieuwsbrieven. Daarbij moedigen we hen aan om te investeren in hun relatie met God, in elkaar en in de jongeren. Wij streven ernaar een gemeenschap te zijn waar jongeren zich welkom voelen.

Zeven plekken van hoop

Gemeenschap

We houden van jongeren en vinden hen waardevol. Ze hebben werkelijke betrokkenheid nodig en daarom willen wij in woord en daad Gods liefde met hen delen. Wij willen jongeren zien opbloeien en geloven dat Gods liefde jongeren positief verandert. Elke stap vooruit, op elk terrein van hun leven is daarbij belangrijk. Leven en geloven doe je niet alleen. Elke jongere heeft een inspirerende gemeenschap nodig om te groeien. Youth for Christ Zwolle wil vormgeven en bijdrage aan deze inspirerende gemeenschap en christenen toerusten voor missionair jongerenwerk.

We hopen dat tieners niet alleen toeschouwer blijven, maar juist ook deelgenoot worden. Dan vallen termen weg als wij en zij, doelgroep en vrijwilligers, maar dan gaat het over wíj.

Samenwerken

We vinden de verbinding met de kerk belangrijk omdat wij ons werk zien als onderdeel van kerk(en). We zoeken naar mogelijkheden om het jongerenwerk te verbinden en bruggen te bouwen naar kerken. Met een aantal kerken wordt intensief samengewerkt. Kerken bidden, bieden financiële support, stellen ruimtes beschikbaar en maken ons werk bekend onder christenen in Zwolle.

Partners

Youth for Christ Zwolle zet in op relationeel jongerenwerk. Trouw en geduld zijn daarbij kernwoorden van ons werk. Wij kunnen niet zonder de steun van partners zoals bedrijven en fondsen. Het mogelijk maken van jongerenactiviteiten in de wijk en het trainen en toerusten van vrijwilligers is voor YfC Zwolle zeer belangrijk.

Wilt u ook partner worden? Neem contact op met Rokus Plantinga, 06 – 10 948 014.

Youth for Christ Zwolle ontvangt financiële of materiële ondersteuning van de volgende partners:

       

Wieten Schoencomfort