Zeven plekken van hoop

In Dieze gebeurt iets heel goeds

Na ruim tien jaar continue groei in de wijk Dieze, slaat Youth for Christ Zwolle haar vleugels uit naar nog eens zes andere Zwolse stadsdelen. Om er de aanpak van trouw en echte relaties uit te rollen. “Zo zijn we er voor iedereen, in navolging van Jezus. En dat werkt”, zegt Ronald Welmers, jongerenwerker van het eerste uur.

Met zijn wollen mutsje, spijkerbroek en sneakers, is Welmers het prototype van de jongerenwerker. En tegelijk ook niet, want hij is inmiddels de veertig gepasseerd en al ruim tien jaar aanwezig in Dieze. Dergelijke lange termijnen zijn niet uniek, maar wel zeldzaam onder jongerenwerkers.

“Je kunt ons werk bijna niet in cijfers vatten. Dat maakt het ook vaak zo lastig het lang vol te houden. Maar na tien jaar en continue groei, durf ik inmiddels wel te zeggen dat we hier iets goeds te pakken hebben. Juist op lange termijn ga je de impact pas zien. Als jongeren in weer en wind, ondanks ruzie en gescheld, naar je activiteiten blijven komen, betekent dat iets” zegt Welmers.

Bijna 400 jongeren per jaar

Van enkele tientallen per jaar, groeide het werk in Dieze uit naar contacten met bijna vierhonderd jongeren op jaarbasis. Van vier vrijwilligers groeide het naar zeventig vrijwilligers en vijf betaalde werkers, onder wie Welmers zelf. Bijna alle jongeren zijn tussen de 10 en 23 jaar. Met sommige van hen zijn blijvende vriendschappen ontstaan. Van straatschoffies die het goede pad kozen tot emotioneel verwaarloosde meiden uit gebroken gezinnen die nu met zelfvertrouwen in de wereld staan en studeren.

In die jaren wist hij ook met Youth for Christ Zwolle als een van de drijvende krachten, het RuusbroeCentrum uit te bouwen tot een semi-permanent verzamelgebouw van tal van vrijwilligersorganisaties en goede doelen in de wijk Dieze. Vluchtelingen onderhouden er de tuin, bedrijven steunen het beheer en onderhoud, jongeren helpen bij de kledingbank.

Pleintjes en veldjes

In de eigen huiskamer wordt haast permanent koffie gezet. Het is ochtend en op enkele vrijwillige medewerkers na is het nog rustig. Het staat in schril contrast tot bijvoorbeeld de woensdagmiddag wanneer het er wemelt van de tieners. Inmiddels zijn ook de eerste stappen in de Aa-landen gezet. Youth for Christ Zwolle ondersteunt er een enthousiaste wijkbewoner die nu vanuit dezelfde beginselen op de pleintjes en veldjes te vinden is. “Onze betaalde werkers kiezen gepassioneerd voor dit vak. Het is voor de meesten meer een leefstijl dan een baan. En ja, dat geldt ook wel voor mij”, lacht Welmers.

Een enthousiaste, maar onervaren Welmers trok er tien jaar terug met een pannakooi op uit. Met zijn open houding en verbindende karakter, bood hij iets nieuws. Niet de jongen van de straat tussen de jongens van de straat, maar een zachtaardige, onbevangen luisteraar, die er gewoon voor de jongeren was. “Voetballen kan ik een beetje. Ik zag vooral de nood, de gebrokenheid en hopeloosheid. Maar ook de kostbaarheid van schepselen, van hun mogelijkheden en kansen. Ik probeer met Gods ogen naar de stad te kijken.”

Gemeenschap ontstaan

Hij bleek niet de enige. Zo kwam er steun van vrienden, bekenden, kerken en organisaties. Naast incidentele steun, weet hij zich sindsdien zonder structurele overheidssubsidie te bedruipen. En inmiddels is er dus ook een basis voor meer mensen zoals hij. “Met een vast team van vrijwillige en betaalde werkers, investeren we intensief in andere jongeren om vrijwilligers te worden. Het is een gemeenschap geworden en dat smaakt naar meer. In Dieze barsten we uit onze voegen.”

De droom: zeven keer zeven

De betaalde werkers vormen inmiddels dragers van een nieuwe droom: ‘zeven keer zeven’ gedoopt. Zeven Zwolse stadsdelen waar op basis van zeven waarden door en voor jongeren een inspirerende gemeenschap wordt gevormd. Op straat en waar dan ook biedt Youth for Christ Zwolle een basis van trouw, geduld, echte relaties, voor iedereen, het leven vieren, continu veranderen en in afhankelijkheid. In Dieze, de Aa-landen en sinds kort ook in Westenholte. Holtenbroek, Stadshagen, Zwolle-Zuid, Berkum en scholengemeenschappen staan op de rol. “Elk stadsdeel is anders en vraagt een eigen aanpak natuurlijk. Het gaat er niet om kopieën van de aanpak in Dieze te maken. Maar wel vanuit dezelfde waarden te werken.”

Hij loopt er al een tijdje meer rond en wil zijn droom nu met zo veel mogelijk mensen delen. “Ik vind het spannend. Want ik weet hoe afhankelijk ik ben en wij zijn, van alles en iedereen om het mogelijk te maken. Tegelijk voel ik dat het klopt en dat geeft heel veel energie. Dat merk ik ook nu ik er met anderen over praat. We houden allemaal van jongeren en vinden hen waardevol. Ze hebben werkelijke betrokkenheid nodig en daarom willen wij in woord en daad Gods liefde met hen delen.”

Zij wordt wij

De een doet dat door met ze te voetballen, de ander door gewoon met ze op trekken. Meiden krijgen in Dieze speciale aandacht van andere volwassen meiden met de GirlzOnly groep. Er is een (gesponsorde) muziekstudio en ‘koken met jongeren’ in de keuken van de oude instelling, die ooit het Ruusbroecentrum onderdak bood. “We zien dat jongeren niet alleen toeschouwer blijven, maar juist ook deelgenoot worden. Termen als ‘wij’ en ‘zij’ vallen weg tussen ‘doelgroep’ en ‘vrijwilligers’. Het gaat over wíj. Wij willen jongeren zien opbloeien.”

Vier jaar geleden is ook gestart met het Uit Vormingsjaar, een jaar waarin jongvolwassenen die twijfelen over de volgende stap in hun leven, meedraaien met straatactiviteiten en aanvullende opleiding ontvangen, gericht op persoonlijke ontwikkeling. Bovendien is Youth for Christ Zwolle een gewild ‘doelwit’ geworden van stagiairs van allerlei opleidingen, met christelijke en niet-christelijke achtergrond. ”

Geen Afrika maar Zwolle

“We willen een inspiratieplek zijn. Een voorbeeld waar andere missionaire initiatieven, kerken, organisaties en individuele mensen geïnspireerd raken. Een stabiele community voor missionair jongerenwerk. Veel jongeren met een kerkelijke achtergrond willen daarmee aan de slag. Maar als je dat niet ergens in Afrika wilt doen, was er weinig alternatief. Met het Uit Vormingsjaar bieden we ze een manier om daar invulling aan te geven in Zwolle en tegelijk iets over zichzelf te leren.”

Stagiairs komen uit veel meer richtingen. Hen wordt gevraagd de missie en visie te onderschrijven. Maar dat kan ook als niet-christen. Youth for Christ Zwolle staat er om bekend het geloof niet onder stoelen of banken te steken, maar het ook niet te willen opdringen.

Liefde voorleven

“Je missionaire doel mag het echte zien van de jongeren niet in de weg staan. Het is niet alleen evangeliseren met woorden. We willen Jezus liefde voorleven en de liefde van God in onze trouw en geduld tonen. Natuurlijk is het dan wel mooi als mensen nieuwsgierig worden door ons gebed en door gesprekken. Het is het mooiste wat we iemand wensen.”

Voor de grote droom ‘zeven keer zeven’ is veel nodig. Om te beginnen jongeren die vanuit een gedeelde passie praktisch iets willen doen. “Personen van vrede, noem ik ze ook wel. Ik zie ze al om me heen. Ze worden in hun hoofd en hart voorbereid, soms zonder het te weten. In deze personen willen we veel investeren. We leren ze niet alleen hoe je op straat langdurige relaties met jongeren aangaat en wat trouw zijn echt inhoudt. Maar ook hoe ze een financiële middelen en morele steun om zich heen verzamelen. Het wordt geen luxeleventje, maar financiële stress is geen optie. Het is een van de grootste belemmering voor groei.”

Kerken, organisaties en relaties

Welmers mikt op zeven kerken die een van de zeven stadsdelen willen adopteren. En elk jaar de start in een nieuwe wijk. Maar ook zeven partijen, van politiek tot organisatie en bedrijf die zich willen verbinden. “Ik heb in tien jaar tijd gezien dat ons werk breed gesteund wordt en ik ben ervan overtuigd dat we nog meer steun krijgen als we onze vleugels uitslaan. Zodat nog meer jongeren Jezus leren kennen, door iets van trouw, geduld en echte relaties te ervaren.”

Steun Zeven plekken van Hoop