Partners

Youth for Christ Zwolle zet in op relationeel jongerenwerk. Trouw en geduld zijn daarbij kernwoorden van ons werk. Wij kunnen niet zonder de steun van partners zoals bedrijven en fondsen. Het mogelijk maken van jongerenactiviteiten in de wijk en het trainen en toerusten van vrijwilligers is voor YfC Zwolle zeer belangrijk.

Partner worden van YfC Zwolle is duurzaam investeren in de jongeren van Zwolle.

Wilt u ook partner worden? Neem contact op met Rokus Plantinga, 06 – 10 948 014.