Steun ons

Het jongerenwerk van Youth for Christ Zwolle wordt voor een groot deel gefinancierd door de support van kerken en trouwe, betrokken donateurs. Investeer in jongeren en maak een gift over.

Investeer in de jongeren van Zwolle!

Steun Ons

Uw kunt ook bijdrage over maken naar rekeningnummer:

IBAN NL70 RABO 0170 7639 00
t.n.v. Youth for Christ Zwolle
o.v.v. Gift Zwolle

Stichting Youth for Christ is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), zodat uw giften aan Youth for Christ aftrekbaar zijn voor de belasting.