Uw nalatenschap goed geregeld

Als u wenst na te laten aan een goed doel, dan dient u dit vast te leggen in een testament. De wetenschap dat uw nalatenschap goed geregeld is, biedt rust. Als u Youth for Christ Zwolle opneemt in uw testament, investeert u in de volgende generatie.

Psalm 78:4: “Wij vertellen het weer door aan ons nageslacht, kinderen en kleinkinderen. Wij vertellen hun over de grote daden van de Here, over zijn kracht en over de wonderen die Hij heeft gedaan.” (NBG 51)

Waarom Youth for Christ?

Wij zien het Evangelie als een schat die je wilt doorgeven. Wist u dat negentig procent van de jongeren in Nederland niet bekend is met het Evangelie? Youth for Christ Zwolle heeft als missie om juist deze jongeren de liefde van Jezus te laten zien.

De warmte van Jezus’ liefde drijft ons als we jongeren opzoeken in steden en wijken door heel Nederland. Onze jongerenwerkers en vrijwilligers bouwen relaties met jongeren, begeleiden hen in alles waar ze tegenaan lopen en leven zo een relatie met God aan hen voor.

Opties voor nalaten

U kunt op twee manieren nalaten aan Youth for Christ Zwolle:

  • Erfenis: u benoemt Youth for Christ Zwolle als erfgenaam over de volledige erfenis of voor een bepaald percentage (mede-erfgenaam).
  • Legaat: binnen de erfenis kent u een vastomlijnd goed toe, denk aan een geldbedrag, kunstobject of aandelenpakket.

Voordelig nalaten

Youth for Christ beschikt over een ANBI-status. Dit betekent dat u over een erfdeel of legaat geen erfbelasting betaalt.

Meer informatie

Wilt u de brochure ontvangen, heeft u een vraag of wilt u graag een medewerker van Youth for Christ Zwolle spreken? Geef één of meerdere opties aan in het onderstaande formulier.