Training

Het UIT-jaar is opgedeeld in vier perioden: wortelen, groeien, bloeien en vrucht dragen. Deze perioden hebben deze naam gekregen omdat je bij UIT in een ontwikkelingsproces stapt. Het begint met wortelen, daarna komt het groeien en bloeien, zodat je vervolgens kunt vrucht dragen. In de trainingen staan drie vragen centraal: Wie ben ik?, Wie is God? en Waar wil ik naartoe?.

Een week ziet er als volgt UIT: een dag training, twee dagen aan de slag in Zwolle (vanuit YfC of een andere organisatie), een dag meewerken in jouw kerk.

Wortelen

Een groeiproces kan niet zomaar vanuit het niets beginnen. Bij een plant begint het allemaal met het wortelen onder de grond: de wortels groeien, strekken zich uit naar water en voedsel, om uiteindelijk aan het groeiproces bovengronds te kunnen beginnen. Dit is de basis. Daarom beginnen we met nadenken over wie jij bent, waar je vandaan komt, over praktische zaken, en word je geprikkeld om te zoeken en je uit te strekken naar goede grond, zodat je vanuit die basis verder kunt groeien dit jaar.

Van de verschillen kun je veel leren, ook over wie jij bent.

Wij geloven dat UIT je kan helpen, juist ook omdat je een team vormt samen met de anderen. De groep die om je heen staat, is een groep met verschillende persoonlijkheden. Juist deze verschillen zijn verrijkend. Van de verschillen kun je veel leren, ook over wie jij bent. Daarom speelt kennismaking een belangrijke rol in het eerste deel van het jaar.
Wij zijn er van overtuigd zijn dat God jou in het wortelen ook wil stimuleren om je met jouw achtergrond en leven naar Hem uit te strekken, om naar Hem toe te groeien. Jij bent een geliefd kind van Hem en daarom vinden wij het van groot belang dat er voldoende aandacht is voor je relatie met God.

Groeien

In de tweede periode staat groeien centraal. Nu je dieper geworteld bent en weet vanuit welke basis je verder kunt gaan, kan het groeien beginnen! Een plant wordt boven de grond zichtbaar, wordt groter en groeit in de richting van het licht. Zo mag jij in deze fase meer leren over de plek die jij inneemt in contact met anderen en hoe je jouw relatie met God opbouwt en onderhoudt. Je wordt uitgedaagd om te groeien, in de richting van het Licht! Daarnaast begin je met een traject van loopbaanoriëntatie, om meer te ontdekken over jouw eigenschappen, talenten en interesses en hoe je daarmee aan de slag kunt in studie en werk.

Bloeien

Na het groeien komt het bloeien. Als je bent gegroeid, kun je daarvan genieten: je gaat ervan stralen en hebt plezier in datgene doen wat je ontwikkeld hebt. Feest! Tegelijk komt bij bloeien ook snoeien om de hoek kijken: zonder snoeien kan een plant niet verder doorgroeien en niet nóg mooier worden. Dat kan pijn doen en het is daarom goed om ook in deze fase te leren delen over jouw ervaringen, wat goed gaat en waar je het moeilijk mee hebt.

Deze periode ga je kijken naar je relaties. In dit jaar zul je met veel mensen nieuwe relaties aangaan. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Wat is belangrijk bij het aangaan van relaties en wat doen relaties met jou? Hoe bouwde Jezus relaties op met mensen en hoe kun je Hem daarin volgen? Daarnaast is er veel aandacht voor de Heilige Geest. Wie is Hij en hoe werkt Hij in jouw leven? Ook gaan we verder aan de slag met je vervolgkeuze: wat ga je na dit jaar doen? Studie of werken? En in welke richting? Wat past bij jou en jouw gekregen en ontwikkelde talenten?

Vrucht dragen

De afrondende fase: vrucht dragen. Wat heb je geleerd in dit jaar en waarin ben je gegroeid? Wat zijn je ervaringen en hoe heeft dit jaar je geholpen om te kijken welke richting je nu opgaat? Hoe ga je nu verder? En daarbij: wat is jouw getuigenis? Hoe kun je Jezus blijven volgen samen met anderen, in jouw verdere leven?