Keurmerken

Youth for Christ heeft een ANBI-verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Stichting Youth for Christ Zwolle en omstreken
RISN: 007359718
Kamer van Koophandel: 41022297

Rekeningnummer
NL70 RABO 0170 7639 00
t.n.v. Youth for Christ Zwolle

Bestuursleden:
De heer A. Weynschenk (voorzitter)
De heer R. Plantinga
De heer S. Pool (penningmeester)

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financieël Jaarverslag 2022

Verantwoording activiteiten 2022 & 2023

Nieuwsbrief juni 2023

Nieuwsbrief januari 2023

Nieuwsbrief zomer 2022

Doelstelling

Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop.

Uw gift doormiddel van automatische incasso geïncasseerd?
Wij maken gebruik van het donateurssysteem van Youth for Christ Nederland (YfC NL). Heeft u een automatische incasso afgegeven dan wordt deze geïncasseerd door Stichting Youth for Christ Nederland welke een ANBI status heeft. Gegevens van YfC NL zijn hier te vinden. Uw gift komt via YfC NL terecht bij het werk in Zwolle.

Het rekeningnummer van Youth for Christ Nederland is NL28 RABO 0111 4448 88. Bij overmaken gift duidelijk vermelden: Gift Zwolle

CRKBO Erkenning

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Stichting Youth for Christ Zwolle (UIT Vormingsjaar) heeft de erkenning verkregen voor het trainingsonderdeel.

CRKBO Erkenning