Straatwerk onder jeugd in de Aa-landen

Een sociaal jongerennetwerk, waarin groei en hoop centraal staan, gedreven door Gods liefde.

Tientallen jongeren in de Aa-landen krijgen hulp, doordat een bewogen medeburger zich om hun lot bekommerde: Willem Klapwijk. Hij sport met ze, spreekt ze en toont wat trouw, geduld en relaties waard zijn. Zo ontstaat een broodnodig netwerk rondom jongeren die dit hard nodig hebben.

Steun dit werk direct

Dommel/Scheldelaan, 15.00 tot 16.30

Woensdagmiddag Pannavoetbal

Elke woensdagmiddag pannavoetbal en ontmoeting aan de Dommel/Scheldelaan. Met basketbal, voetbal, schommelen, hangen op een bankje of gezellige uitdaging.

Winkelcentrum Aa-landen, 19.30 tot 21.00

Donderdagavond Pannavoetbal WKC

Elke evenweek op donderdagavond gratis panna's, balletje trappen en relaxen naast ingang winkelcentrum Aa-landen bij de Jumbo.

van 6 tot 10 juli 2020

Sonrise Sportweek

Gratis sportweek voor jongeren uit de Aa-landen. Elk jaar in de eerste week van de basisschoolvakantie. Met activiteiten voor kids tot 13 jaar van 14.00 tot 16.00 en voor jongeren vanaf 13 jaar van 19.00 tot 21.00.

Meidenwerk GirlzOnly

Al bijna 10 jaar draait de meidenclub in Dieze. Op de tweede en vierde dinsdagavond van de maand is er een avond voor meiden in de leeftijd van 10-14 jaar. De invulling van de avond is een combinatie van gezelligheid en verdieping. Er komen tussen de 5 – 10 jongeren langs.

"Het zijn de onbegrepen jongeren die het hardst schelden en schoppen, omdat ze eigenlijk een knuffel willen."

Het probleem

In twee buurten van de wijk Aa-landen is sprake van verhoogde armoede. Er wonen veel gescheiden ouders met kinderen en samengestelde gezinnen. En er is relatief vaak sprake van verslavingsproblemen bij ouders van jongeren. De sportmogelijkheden zijn daarbij beperkt. Willem trok zich als jongerenwerker van de Sionskerk de problemen onder jongeren in de wijk aan. Hij startte in 2015 met vrijwillig pionierswerk onder de jeugd.

Diepgaande relaties

Hij wist via de gemeente een pannakooi gesponsord te krijgen. Ook was hij al vrijwilliger van Youth for Christ Zwolle waar vanuit steeds meer vrijwilligers hem gingen helpen in de Aa-landen. Mede door dit goede werk is Willem een jaar ook in dienst geweest van Youth for Christ Nederland als trainer en aanjager van missionair jongerenwerk. Sinds de zomer van 2019 werkt hij volledig in de wijk en kan hij binnen 28 uur per week nu anderhalve dag in de week bouwen aan een netwerk rond jongeren en twee dagen per week investeren in het werk onder de jeugd in de Aa-landen.

Relaties en verhalen

Inmiddels weet Willem met een team van vrijwilligers wekelijks 20 tot 25 jongeren te bereiken op straat en jaarlijks gaat het naar schatting om een groep van 120 verschillende jongeren. En dit aantal groeit. Ze vormen met anderen een sociaal netwerk met dwarsverbindingen door de hele samenleving heen. Er zijn relaties opgebouwd, trouw en geduld zijn betoond. De jongeren waarderen de aandacht en delen nu hun verhalen. Verhalen die elke week persoonlijker en daarmee vaak heftiger worden. Over onzekerheid, pesten, zelfmoordgedachten en keuzestress. Maar ook voetbaldromen worden gedeeld, verjaardagen gevierd en familiebezoekjes besproken.

Hulp nodig

We willen dat we de jongeren in de Aa-landen door Willem trouw kunnen blijven. En sterker nog, dat nog meer jongeren aandacht krijgen. Omdat we ons geloof als onmisbaar onderdeel van ons werk zien, zijn we beperkt in het aanvragen van fondsen voor het werk. We kiezen er daarom voor om een financieringsnetwerk rond Willem op te bouwen. We hebben daarom graag een grote kring partners om ons werk die ons willen ondersteunen. Als partner vragen we je om te bemoedigen, geven, bidden of door te verwijzen. Zo kunnen wij structureel in de Aa-landen aanwezig blijven. Helpt u mee?

Steun dit werk direct

Samen met de jongeren vieren we mijlpalen! Dit keer een mijlpaal van onze meest trouwe vrijwilliger: Jeroen. In bijna 2,5 jaar tijd kwam Jeroen 100x naar het veldje om relaties op te bouwen met jongeren. Een vast gezicht en betrouwbare werker.

Gedreven door Gods liefde, gedragen door wie het kunnen voor jongeren die willen