Gebed

Gebed is onmisbaar voor het werk dat we doen. We moedigen onze jongerenwerkers aan om samen te bidden voor de jongeren die ze ontmoeten, omdat we geloven dat God degene is die hun harten aanraakt. Bid mee voor de jongeren in onze stad.

Momenten van gebed:

  • Elke vrijdagmorgen om 07.00 een bidstond in het gebouw van de VEG (Hogenkampseweg 25). Wees welkom! Voor meer informatie neem contact op met ronald.welmers@yfc.nl.
  • Een keer per twee maanden is er gebedsavond voor al het jongerenwerk. Voor exacte datums neem contact op met eisse.noordhof@yfc.nl
  • WakeUp Deborah (onderdeel van YfC)  is een wereldwijde beweging van gebed met als doel zoveel mogelijk vrouwen en mannen aan te sporen om te bidden voor kinderen en jongeren. WakeUp Deborah gelooft dat Gods liefde kinderen en jongeren in Nederland verandert door de kracht van het dagelijks gebed. WakeUp Deborah wil vrouwen en mannen vanuit verschillende kerken en achtergronden aansporen en inspireren om voor (hun) kinderen te bidden en elkaar in kleine groepen daarin te bemoedigen. Zij maken zo deel uit van het wereldwijde mozaïek van voorbidders. Meer info wakeupdeborah.nl

In Zwolle zijn er diverse plekken waar gebeden wordt. Bijvoorbeeld:

  • Huis van gebed, elke vrijdagavond. Meer info vezwolle.nl
  • Kerk op de knieën, Zuiderhof – elke vrijdagochtend 07.00 uur
  • Leger des Heils Zwolle. Elke 3e maandag van de maand is er een uur van gebed o.l.v. majoor Johan van Gooswilligen. We zingen en bidden samen van 10.00 tot ca. 11.00 uur.