Dieze

In het geheel van de verschillende wijken is Diezerpoort een soort broedplaats. Vanuit deze plek ontstaan andere wijken en worden deze geïnspireerd en gevoed.

Panna

Drie keer per week staan we met de pannakooi in Dieze. Op woensdagmiddag en donderdagavond is dit in het park de Hoogenkamp in Dieze-Oost. Op vrijdagmiddag gebeurt dit in het Larixpark in Dieze-West. We ontmoeten hier tussen de 10 – 35 jongeren per keer in de leeftijd van 6 – 20 jaar.

Ambulant werk

Daarnaast hebben de jongerenwerkers ambulant contact met jongeren. Dit houdt in dat ze de jongeren thuis ontmoeten of op een andere plek samen met hen een één-op-één contactmoment hebben. Deze contacten zijn heel waardevol! Op deze manier kunnen we ons leven met de jongeren delen.
Naast de werkzaamheden op straat hebben we verschillende activiteiten in onze huiskamer!

Huiskamer

Door de week heen komen er regelmatig jongeren langs in de huiskamer. Om de week op woensdagavond eten we met jongeren en hebben we een activiteit. Op deze avond komen er tussen de 10 – 30 jongeren langs in de leeftijd van 10 – 16 jaar.

Meidenwerk

Al bijna 10 jaar draait de meidenclub. Twee keer per maand op dinsdagavond is er een avond voor meiden in de leeftijd van 10-14 jaar. De invulling van de avond is een combinatie van gezelligheid en verdieping. Er komen tussen de 5 – 10 jongeren langs.

MomsOnly

Twee vrijwilligers draaien eens in de twee weken een jonge moeder club. Het is bijzonder om met de moeders op te trekken die we jaren geleden zelf als jongere ontmoet hebben. Ze spreken onder andere met elkaar over elkaars leefwerelden.

Lees de verhalen van Eisse en Marten over waarom ze gaan voor jongeren in Dieze.

We hebben uw steun nodig om dit werk te kunnen voortzetten.

Steun ons in Dieze